WAMOS SEO nástroje

 
 

Výsledky SEO analýz - RSS kanál

Výsledky SEO analýz můžete sledovat pomocí RSS kanálu. Daný RSS kanál umožňuje sledování výsledků SEO analýz pouze pro konkrétní doménu pomocí parametru domena v URL. Toto omezení můžete použít pro sledování výsledků pouze Vašeho webu. Jako příklad uvedu omezení sledování výsledků pouze pro doménu wamos.cz: http://seo.wamos.cz/rss.php?domena=wamos.cz Samozřejmě je možno sledovat i výsledky pouze subdomény - např. seo.wamos.cz: http://seo.wamos.cz/rss.php?domena=seo.wamos.cz Pokud nebude daný parametr vyhodnocen jako validní doména, budou zobrazeny všechny výsledky jako při výchozí adrese RSS bez parametru domena.

Defaultně je zobrazováno posledních 30 výsledků SEO analýz. Pokud chcete zobrazit více výsledků, je možno přidat parametr pocet. Tento parametr očekává kladné číslo typu int, je možné ale přidat i hodnotu vsechny, která zajistí zobrazení všech odpovídajících výsledků SEO analýz. Pro zobrazení posledních 50 výsledků SEO analýz: http://seo.wamos.cz/rss.php?pocet=50 Pro zobrazení všech výsledků SEO analýz: http://seo.wamos.cz/rss.php?pocet=vsechny

Pokud je předán parametr domena, jsou defaultně zobrazeny všechny výsledky SEO analýz pro danou doménu (URL adresu), ale je možné i omezit výpis na požadovaný počet výsledků SEO analýz.

Dále je možno zvolit individuální řazení výsledků a to pomocí parametrů URL adresy:

 • radit-dle,
 • smer-razeni.

Např. tedy pro sestupné řazení výsledků dle dosaženého celkového skóre je možné použít následující tvar adresy RSS kanálu: http://seo.wamos.cz/rss.php?radit-dle=wamosrank&smer-razeni=sestupne Individuální řazení je samozřejmě možné použít i v kombinaci s omezením dle domény - např.: http://seo.wamos.cz/rss.php?domena=wamos.cz&radit-dle=wamosrank&smer-razeni=sestupne

Pro volbu řazení dle parametru radit-dle lze použít následující hodnoty:

 • data-testu - řazení dle dosaženého celkového skóre,
 • domeny - řazení dle testované domény (skutečné, nikoliv zadané uživatelem),
 • nazvu-stranky - řazení dle názvu (titulku) webu,
 • autora-stranky - řazení dle autora webu,
 • pagerank - řazení dle dosažené hodnoty PageRank™,
 • srank - řazení dle dosažené hodnoty S-Rank,
 • jyxorank - řazení dle dosažené hodnoty JyxoRank,
 • alexarank - řazení dle dosažené hodnoty Alexa Rank,
 • wamosrank - řazení dle dosažené hodnoty WamosRank (celkového skóre).

Pokud parametr radit-dle neodpovídá žádné z těchto hodnot, je použito výchozí řazení dle data provedení testu. Pokud některé z daných hodnot odpovídá, je použito dané řazení jako prioritní a dále jsou výsledky zobrazeny sestupně dle data provedení testu (v případě shody individuálního parametru zvoleného pro řazení).

Pro parametr smer-razeni (směr řazení) je možné použít následující hodnoty:

 • vzestupne - vzestupné řazení,
 • sestupne - sestupné řazení.

Pokud parametr smer-razeni neodpovídá ani jedné z těchto hodnot, je použit výchozí směr řazení - sestupný.

Parametrizovaný RSS kanál

Zde si můžete vygenerovat RSS kanál libovolného řazení aj. omezení viz popis výše.
Zobrazit parametrizovaný RSS kanýl

 

 

 

 

 

 

RSS kanál novinek

Od 5.4. 2009 je dostupný nový RSS kanál zajišťující výpis novinek ve WAMOS SEO nástrojích (jak jsme Vás informovali). RSS kanál vypisuje všechny novinky týkajících se WAMOS SEO nástrojů.

Z posledních SEO testů

Novinky

všechny novinky
nemovitosti.cz 94,12
seo-servis.cz 94,77
fiftyfifty.cz 92,46
Nejlepší výsledky - více